WIJ MOETEN ONS SCHAMEN!

Even vertalen voor de mensen waar het op slaat, want zelfs daar hebben ze hun best niet op gedaan om dit voldoende te kunnen lezen.

eunmask

burgerturk

Aan alle Turkse Nederlanders!
(Degenen die geen Nederlands verstaan of helemaal niet kunnen lezen, kunnen dit eventueel laten vertalen)!

Weet u meneer of mevrouw Turk, na decennia lang hier te hebben gewoond en gewerkt, na jarenlang optimaal gebruik/misbruik van onze sociale verworvenheden te hebben gemaakt, nadat uw kinderen er blijk van gaven niet mee te kunnen komen in een westerse maatschappij en massaal voor een leven in de marge kozen, gedraagt u zich nog altijd als een toerist. U heeft er blijk van gegeven niet voor een nieuw vaderland te hebben gekozen, u heeft geprobeerd uw land te exporteren, u heeft geprobeerd uw cultuur aan de oorspronkelijke bewoners hier op te dringen. Kennelijk vond u die beter dan wat u aantrof.

En langzaam maar zeker dringt het nu tot die botte hersenen van u door dat wij daar niet van gediend zijn, wij zijn het namelijk niet met u eens…

View original post 627 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s